Mamasunción & Sra. María Rosa


Mamasunción ou a Señora María Rosa da Regueira, veciña de Forcarei que pasou á historia do cinema galego grazas ao forcareciense director de cinema Chano Piñeiro.

Unha historia que fala da emigración e as súas repercusións. Mulleres que tiveron que facer frente o traballo, á educación e os coidados d@s fill@s e a casa.

Este personaxe é un homenaxe á figura de Mamasunción, á Sra. Mª Rosa da Regueira e todas as nosas veciñas anciás que viven soas nas súas casas.

A indumentaria xoga un aspecto fundamental, no manto (elemento de protección e de acubillo), debúxase unha constelación, un manto que nos fala; da noite, da vellez, da morte… Pero tamén un manto de unión, o ceo, un manto de estrelas que nos arroupa, que nos cubre.

Un dos grandes temas da historia da arte e

Ligazón á plataforma Youtube coa película ” Mamasunción”

Cortesía de Francisco Rozados “Rochi” https://issuu.com/tabeirosmontes/docs/cotaredo._n___12._2009